Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

به چه چیزی کسب و کار می‌گوییم؟ (تفاوت فرصت طلبی و ایجاد ارزش واقعی)


پایداری بیشتر از اینکه یک کیفیت باشد به نظر یک کمیت میرسد که قابل اندازه گیری با سال و ماه هست. فروشندگان مواد مخدر هم مانند فروشندگان سیگار یک سود اقتصادی ناپایدار دارند اما برای سیگار شاید دویست سال پایدار باشد و برای مواد مخدر دو هفته!

به همین دلیل میشود استدلال کرد که اگر چه تلفن همراه هم مخالفانی دارد که موجب ناپایداری آن میشود اما میزان ناپایداری آن  با “صنعتی که سرطان میفروشد” قابل مقایسه نیست.