Menu
نویسنده مطلب : عادله

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


کشتی گیری که چاق نمی‌شد

اثر اریک امانوئل اشمیت / ترجمهء شهرزاد سلحشور

احساس پس از مطالعه : امیدواری

حس امیدواری‌ که بعد از پایان کتاب به من دست داد به دلیل روند خوشایندی بود که در داستان جاری بود. مطالعهء این کتاب باعث شد تا ببینم چه طور ذهنیت منفی‌ای که گاهی انسان نسبت به خود دارد باعث می‌شود برای رسیدن به آنچه که می‌خواهد تلاش نکند یا دست به اقدامات نامناسب و نسنجیده ای بزند. علاوه بر این هنگام خواندن این کتاب٬ دیدم نادیده گرفتن رویدادهای تلخ و منفی ای که در گذشته تجربه کرده‌ایم چه طور مانع تلاش برای دستیابی به خواسته‌ها می‌شود و پذیرش این رویدادها به عنوان بخشی از زندگی و هویت به انسان کمک می‌کند تا مصمم تر در مسیری که مطلوب است قدم بردارد.

مطالعهء این کتاب به من کمک کرد که در مسیری که توسط یک کودک دستفروش طی شد تا به یک کشتی گیر موفق تبدیل شود همراه قهرمان داستان باشم٬ از زاویهء دید یک انسان که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارد به دنیا نگاه کنم و ببینم چگونه به آهستگی شروع به تغییر می‌کند و متوجه موانعی که برای خود ساخته بود می‌شود و برای از بین بردن آن‌ها می‌کوشد. بعد از مطالعه‌این کتاب احساس می‌کردم که بهتر است من هم مانند پسرک قهرمان داستان بازبینی ای در زندگی‌ام داشته باشم و سعی کنم زندگی‌ام را همان‌طور که گذشته بپذیرم و تاثیر رویدادهای زندگی‌ام را در تصمیم‌ها انتخاب‌های امروزم بررسی کنم. حس امیدواری من پس از پایان کتاب به خاطر نتایج مثبتی بود که این تغییر نگرش در زندکی من ایجاد می‌کرد.