Menu
نویسنده مطلب : دریا کمایی

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار متقابل | مدیریت گفتگو و مذاکره


تجربه من در مورد ، دوره ایی هست که شرکت کرده بودم

متاسفانه معلم ما در آن دوره یک فرد خیلی جوان بود اما از لحاظ سطح علمی در جایگاه خوبی قرار داشت.

چون از همه شاگردانش کوچکتر بود بیشتر در ارتباط با ما والدانه رفتار میکرد آن هم والد کنترل کننده (فکر میکنم  تا شاید خود را بزرگ از سنش نشان دهد) شاید حتی اگر والد پرورش دهنده بود باز کمی حس خوب منتقل میشد.

درس دادن هم که بالغانه صورت میگرفت و خوب بود.

اما مشکل اینجا بود که زمانی که میخواست کمی کودکانه در کلاس برخورد کند و کلاس شور و نشاط پیدا کند به یکباره کنترل همه چیز از دستش خارج میشد و این منجر به هرج و مرج در کلاس میشد.

با اینکه بسیار خوب تدریس میکرد اما عدم تعادلی که بین این سه حالت وجود داشت باعث شد که یکی از هم کلاسی هایمان با قهر کلاس را ترک کند و باعث خصومت و درگیری لفظی سه نفر دیگر هم شد. چیزی که من تابحال در دوره های آموزشی که رفته بودم تجربه نکرده بودم. شاید اگر با این درس آشنایی داشت به نحو احسن میتوانست کلاس را مدیریت کند.