Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | گلوله‌های برفی و محدودیتهای رشد


نمونه ای که به ذهنم میرسه زمان جذب سرمایه گذار دیجی کالاست که با تزریق سرمایه و افزایش حجم تبلیغات فروشش هر روز بیشتر از دیروز شد و رشد گلوله برفی رو تجربه کردن

 

اگر کیفیت سرویس دهی و یا کیفیت محصولات ارایه شده و حتی کیفیت فروشندگان کاهش پیدا میکرد قطعا رشد متوقف و حتی شرایط کاهش فروش ایجاد میشد