Menu
نویسنده مطلب : زهرا داورپناه

مطلب مورد بحث:

درباره‌ بلند حرف زدن با خود!


من خیلی با خودم حرف می زنم. صبح که سرکار می رم، هندزفری میگذارم توی گوشم و در حال پیاده روی، بلند با خودم حرف می زنم. اینطوری کارها و برنامه های روزانه ام خیلی بیشتر عملی میشه. کار دیگه ای هم که می کنم این صحبت ها رو به زبون انگلیسی انجام میدم برای تقویت زبان.