Menu
نویسنده مطلب : علیرضا آذری

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | موفقیت سهم موفق‌هاست


موفق ها هر روز موفق تر می شوند میشه به شرکت شیرین عسل اشاره کرد و مدیر عامل این مجموعه آقای یونس ژائله .

آقای ژائله چون یک کار آفرین برتر هستند در تمامی انتخابات بخاطر اینکه مجموعه ۱۵۰۰۰ نفری را مدیریت می کنند و هر سال برای ۱۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کنند همیشه بعنوان نابغه از ایشان یاد می شود فلذا در اکثر انتخابات بخاطر هوش و برتری نسبت به دیگران یک سروگردن بالاتر هستند و هر روز نیز شاهد موفقیت بیش از بیش این شخص هستیم . ابن در حالیست که افراد پیشکسوت و با سابقه زیادی در فیلد کاری ایشان هست ولی ایشان گوی سبقت را ازآنها گرفته است.