Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

روانشناسی پول و رابطه پول و قدرت


من در این شاخص امتیاز پایینی کسب کرده‌ام و افرادی را که برای نمایش قدرت خود پول زیادی خرج می‌کنند، زیاد درک نمی‌کنم ولی از این دسته افراد در اطرافیان خودم سراغ دارم. که به صورت افراطی درگیر این نوع تفکر هستند.

کسانی که حتی با پدر و برادران خودشان هم در حال رقابت هستند و صرفا با هزینه کردن و بالا بردن مدل ماشین و متراژ خانه برای هم قدرت‌نمایی می‌کنند.

این دسته از افراد در صورتی که به شکلی افراطی دچار این تفکر شوند، به مرور برده پول می‌شوند و از آنجایی که قدرت خود را از آن کسب می‌کنند، تمام زندگی‌شان را صرف کسب پول بیشتر خواهند کرد تا پول هم در مقابل قدرت آنها را حفظ کرده و نمایش دهد.