Menu
نویسنده مطلب : آرش علیزاده عادل

مطلب مورد بحث:

نقش Teamworker یا گروهی کار در فعالیت تیمی


دوستی دارم که این ویژگی رو به طور پر رنگ درش می بینم. یادم هست که در دوران دانشگاه برای انجام یک پروژه هم تیمی بودیم و دو نفر دیگه هم بودند. یکی از اون دو نفر اصلا برای پروژه تلاشی انجام نداده بود و من به شدت از این موضوع عصبانی بودم و حتی تا جایی کار پیش رفت که می خواستم از تیم بیام بیرون و کلا اون درس رو بگذارم واسه ترم های بعدی، ولی این دوست عزیزم پا در میانی کرد و از ویژگی های خوب اون هم تیمی که کارش رو انجام نداده بود گفت و مشکل رو حل کرد و نگذاشت این تنش باعث از هم پاشیدن تیم بشود. از طرفی اون هم تیمی دیگمون رو هم مجاب کرد که وظایفش رو پیگیری کنه و نتیجه رو تحویل بده و پروژه به خوبی و خوشی ارائه شد.

به نظر من به وجود این افراد در تیم نیاز هست؛ چنین افرادی توانایی این رو دارند که روابط بین اعضای تیم رو تلطیف بدن و تنش ها رو محدود کنند.