Menu
نویسنده مطلب : مجید۴

مطلب مورد بحث:

حرف و نظر دیگران چقدر برایتان مهم است؟


معمولا بخاطر قضاوت دیگران خیلی اذیت می شوم و کمتر حرف می زنم و کمتر دوست دارم در برابر دید دیگران باشم.
برای اینکه بدانم نظر چه کسانی برایم مهم است دنبال این هستم که ایا انها در ان موضوع ایا تخصص یا اگاهی خاصی یا تجربه ای دارند یا خیر.