Menu
نویسنده مطلب : محمد جهانبخش

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


۱) علاقه شخصی من پرداختن و مثال از بازار کسب و کارهای دیجیتال است.

۲) کارخانه آب معدنی

بازار بلاقوه : همه مردم کره زمین / محدود تر ( مردم ایران)

بازار آماده : مردم شهر تهران ( با توجه به سیستم پخش شهری و محدود )

بازار هدف : باشگاه ها و سالن های ورزشی شهر تهران

بازار تحت نفوذ : درصدی از باشگاه ها و سالن های ورزشی شهر تهران

اطلاعات مورد نیاز : جمعیت مردم دنیا/جمعیت ایران/ تعداد افرادی که آب معدنی مصرف می‌کنند/ تعداد افرادی که در تهران آب مصرف می کنند / تعداد باشگاه های تهران / تعداد باشگاه هایی که در آن آب معدنی برند من فروش رفته است.

۳ ) وبلاگی درباره نکات تربیتی فرزندان

بازار بلاقوه :والدین فارسی زبان

بازار آماده :والدین فارسی زبان که دسترسی به اینترنت دارند.

بازار هدف :والدین فارسی زبان که دسترسی به اینترنت دارند و بازه سنی آنها زیر ۵۰ سال است.

بازار تحت نفوذ : روزانه ۱۰ هزار کاربر یکتا که وبلاگ ما را رصد می‌کنند.

۴) ارزیابی بازار نسبت به محصول و همچنین هدفگیری گروهی خاص به منظور خدماتی اختصاصی تر نسبت به دیگران.