Menu
نویسنده مطلب : محمد کشاورز

مطلب مورد بحث:

یاد گرفتن انگلیسی | تجربه شما در یادگیری زبان انگلیسی چیست؟


من چند وقتی میشه که آموزش زبان رو طبق برنامه و هدف گزاری مرحله ای شروع کردم.

قبل از این مطالعه و یادگیری زبان رو چندین بار شروع کرده و ناتمام و با نتیجه ی ضعیف رها کرده بودم.من خیلی دچار وسواس گرامری و لغات بودم که هرجا دقیقا باید چه کلمه ای به کار ببرم.کتاب ها و منابع زیادی رو هم برای یادگیری خریده بودم.

تصمیم گرفتم فقط یک کتاب گرامر و یک کتاب ترجمه رو از بین کتاب ها انتخاب کنم و فقط همونا رو مطالعه کنم.

یک نکته ی مهمی که بهش پی بردم اینه که برای تشخیص صحت گرامر جمله میشه از زیبایی شناسی استفاده کرد.(این رو از چند استاد زبان هم پرسیدم و خیلی برام جالب بود)

یعنی از روی ظاهر و نحوه خوندن میشه متوجه شد که گرامر جمله درسته یا نه.البته لازمه رسیدن به این سطح مطالعه متن های زیاد به زبان انگلیسی و شنیدن جملات به زبان انگلیسی و اینکه حداقل آشنایی با گرامر باید داشت!