Menu
نویسنده مطلب : محمد محسن حائری

مطلب مورد بحث:

مذاکره و نقش داستان گویی در آن (۱)


به نظرم اکثر ضرب المثل های ما داستان هستند و اثر اقناع کنندگی زیادی در مذاکره دارند

چون حول و حوش یک نفر دیگر مطرح میشوند اما روی مخاطب اثر میکنند ، چون از کودکی با روح ما عجین شده اند ، یک جورایی انگار فصل الخطاب هستند

مثل : طرف را توی ده راه نمیدهند ، سراغ خانه کدخدا را میگیرد

فلانی شناسنامه دارد که گواهی نامه داشته باشد

پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد