Menu
نویسنده مطلب : وحید عاشوری

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از مهارتها در یادگیری


با سلام

رشته تحصیلی من ریاضی محض است در ریاضی کاربردی از قضایایی که در مباحث محض بیان شده استفاده می شود و شاید دانشجویان کاربردی در مباحث خود از ان استفاده کنند بدون دانستن اثبات اما یک دانشجوی محض باید جزییات اثبات را تجزیه و تحلیل کند و بعضا ممکن است به کاربرد ان توجهی نداشته باشد