Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

کامل‌ترین تعریف استراتژی چیست؟


بسیاری از افراد وقتی با واژه استراتژی و مباحث مربوط به آن مواجه می‌شوند، ناخودآگاه به یاد مدیریت کسب و کار و رده‌های بالای سازمان می‌افتند و شاید بی تفاوت و با عجله از بحث‌های مربوطه رد شوند.

ولی به نظرم مهم‌ترین جایی که می‌توان استراتژی را در آن آموخت و پیاده کرد، زندگی شخصی و روزانه ماست.

جایی که ما هرچقدر بر مهارت‌ها و توانایی‌های مرتبط با استراتژی و مدیریت استراتژیک مسلط‌تر باشیم، زندگی موفق‌تر و بهتری خواهیم داشت و مطمئنا رضایت بیشتری را تجربه خواهیم کرد.

استراتژی در زندگی فردی یعنی اینکه اهداف، ارزش‌ها و معیارهای مشخصی در زندگی داشته باشیم و با استفاده کارا و بهینه از منابع در دسترس بتوانیم در جهت دستیابی به اهداف گام برداشته و بر موانع غلبه کنیم.

این اهداف می‌توانند از اهداف کوچک و مقطعی ما شروع شوند و تا اهداف بزرگ و بلندمدت ما ادامه داشته باشند.

به نظرم کسی که هنر مدیریت استراتژیک را نتواند در زندگی شخصی خود پیاده کند، بعید است بتواند در کسب و کار و دنیای مدیریت عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.