Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

هدف برندسازی چیست؟(مرور تعریف برندسازی Me-too)- درس 2


به نظرم مینو با «تک تک» خواسته بگوید برندینگ من مثل  «کیت کت» است اما به نظرم سایر عرضه کنندگان خلاق ویفر شکلاتی عرصه را بر او تنگ کردند.
گاهی هم برخی به اشتباه به جای تک تک، کیت کت طلب می کنند و وقتی قیمت را می شنوند، برق از سرشان می پرد و اگر در رودربایسی/رودرواسی/تو رو، بمانند و نقره داغ شوند، در دل آنچه را نباید می گویند!