Menu
نویسنده مطلب : غلامرضا قوشچی

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


شما در مورد سوم خودتون این رو میگید که : (( ۳.اینکه این به‌وجود آورنده این نیاز‌ها و انگیزه‌ها حاصل شرایط منطقی گذشته بوده است یا صرفاً از روی یک احساس؟ و اگر این به‌وجود آورنده از روی احساس باشد آیا نتیجه‌ای که گرفته می‌شود حتی اگر در بین گزینه‌ها تصمیم منطقی باشد باز یک تصمیم احساسی تلقی نمی‌شود؟(چراکه به یک نیازی جواب داده شده که سازنده‌آن یک تصمیم احساسی گذشته بوده است))

در متن اشاره شده به (( بررسی دقیق انگیزه و انگیزاننده ها )) یعنی یک وقتی در یک حال نرمالی و در آرامشی و با مطالعه ی دقیقی همراه با کمک گرفتن از افراد آگاهی ببینیم انگیزه ی ما آیا منطقی هست و مهم تر از اون آیا ریشه ی انگیزه منطقی هست یا نه .

به نظر من انگیزه ای رو میشه بگیم منطقیه که حاصل شرایط منطقی گذشته باشه ؛ تصمیم منطقی ریشه در احساس نداره