Menu
نویسنده مطلب : ایمان احمدپور

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


کتاب وقتی مهتاب گم شد

نویسنده جانبازشهید علی خوش لفظ(زمانی که کتاب را میخواندم نویسنده اش زنده بود)

احساسم پس از مطالعه: دلتنگی-غبطه-عشق-شوق

دلیل بروز این احساس:

خاطرات انسانهایی که از همه ی تعلقاتشان گذشتند و با مرگ روبرو میشدند،برایم حیرت آور بود که چه جانفشانی هایی میکردند و آن چیزی که بیشتر از همه مرا میسوزاند و قطرات اشک را بر چشمانم جاری میکرد،ماجرای حال و هوا و رفاقت های جبهه و سپس نحوه ی شهادت همان رفقا بوده است . این دست کتاب ها بسیار خوانده ام و بهترین حس و حال را با خواندن این کتاب ها پیدا میکردم.

کتاب آب هرگز نمیمیرد هم فوق العاده بود