Menu
نویسنده مطلب : احمد شمسی

مطلب مورد بحث:

فواید پیاده روی و مضرات آن و عادتهای ما در زمینه پیاده روی


من مدتی هست شب ها به مدت یکساعت میدوم و در کل دویدن رو به پیاده روی ترجیح میدم چون حس میکنم باعث میشه ذهنم که بیش از حد به موضوعات مختلف فکر میکنه رو برای یک مدتی از هجوم افکار دور نگه داره و به خواب و تغذیه ام هم خیلی کمک کرده و همینطور تداومش توی اعتماد به نفسم تاثیر خوبی داشته.