Menu
نویسنده مطلب : سمانه هرسبان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


من برای چه دلم میخواست وارد دانشگاه شوم و ادامه تحصیل دهم؟ آیا دنبال مدرک بودم؟ آیا به من تلقین شده بود که تنها راه موفقیت تحصیل در یک دانشگاه خوب است؟

چرا من کارشناسی ارشد خواندم؟ آیا فکر میکردم که هرچه مدرک بالاتر ارزش بالاتر؟ آیا واقعا ادامه تحصیل در همان رشته کارشناسی را دوست داشتم؟ یا اینکه ترسیدم رشته خود را تغییر دهم؟

آیا در شغلی که کار میکنم شغل مناسبی برای من با توجه به استعدادها و علایقم هست؟

و هزاران آیا دیگر….

قسمت اول ” موفقیت همیشه شاد زیستن نیست” منو یاد یه مبحثی در عرفان انداخت، که عاشق همه عمر تلاش میکند که به وصال محبوب برسد. ولی بعد از رسیدن به محبوب وظایف او بسیار سنگین تر ازقیل میشود.