Menu
نویسنده مطلب : آرمان امینائی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی - مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری


جالبه احساس می کنم بخاطر روشهای غلط یادگیری و اینکه هدفی برای یادگیری وجود نداشته از یادگیری زده شدم نه بخاطر اینکه از خواندن لذت نمی بردم یا از مطالب چیزی نمی فهمیدم فقط بخاطر انتخاب غلط منبع و انتخاب اشتباه مطالبی که شاید هیچ وقت نیازی بهشون نداشتم

با اینکه فکر می کنم هیچ وقت دیر نیست ولی می دونم اون شور هیجان جوانی از تنم رفته شاید یکی از اهداف در آینده من این باشه تا حد توان به اطرافیان جوانم توصیه کنم اشتباهات منو تکرار نکنند

پدر و مادر اولین مربیان و منابع اطلاعاتی ما هستند که ناخواسته داریم ازشون پیروی می کنیم ولی یادمون باشه اونها هم می توانند همون جوری که مفید هستند مضر هم باشند