Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا کهنسال

مطلب مورد بحث:

تعریف پول چیست؟ تفاوت پول و ارز چیست؟


به نظر من یکی از مهمترین مزایای جایگزینی ارز بجای پول ، همان اعتباری بودن آن است.به این معنی که بدون اینکه نیاز به جابجایی و نگه داری باشد می توان در سطح خرد و کلان از آن برای خرید و فروش استفاده کرد.از سویی دیگر می دانیم که یکی از دلایلی که باعث گرانبها تر شدن بعضی از فلزات می شده بالا بودن تقاضا و علاقمندی مردم به نسبت موجودی آن فلز مورد نظر بوده است؛ در حالیکه اگر ارز را جایگزین پول (یا هرچیزی که بصورت فیزیکی نقش پول را دارد) کنیم می توانیم متناسب با نیاز موجود د بازار ، اعتبار ایجاد کنیم و به نوعی بازار را کنترل کنیم( مثلا از نظر نقدینگی و تورم). اما باز هم به نظر من همین موضوع جایگزینی ارز بجای پول هم خالی از اشکال نیست و یکی از ایرادات واضح آن ، تناسب نداشتن بین میزان ارز موجود و میزان واقعی اعتبارات است که به نوعی امکان سوء استفاده در آن زبالاست.