Menu
نویسنده مطلب : حسین اخروی

مطلب مورد بحث:

تمایز (Differentiation) - زبان تخصصی مدیریت استراتژیک


سلام

وقتی به خاطرات گذشته برمیگردم  و افرادی که برای ازدواج در نظر میگرفتم.به عقیده من  این مدل ساعت آقای بومن بسیار کاربرد داره!!

در گزینه های ازدواج بضی ها در ساعت ۴ هستند و بعضی ها در ساعت۵٫

در خدمات آرایشگری هم مصداق داره!