Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

شرطی سازی کلاسیک - هنوز هم باید آن را جدی بگیریم‌


شرطی سازی برای مطالعه: با خودم قرار گذاشتم زمانی که حس کنم هیچ کاری ندارم یا حوصله انجام هیچ کاری را نداشته باشم سریع بروم و فلان کتاب را دستم بگیرم اولویت البته با کتابی است که برای درک و فهم آن خیلی به فشار آوردن به مغزم نیاز نباشد و به عبارتی می توان گفت کتابی که بیشتر جنبه نوازش روح داشته باشد مانند کتابهایی که در حوزه ادبیات هستند و استراحت مغز، اینجوری حداقل آمار مطالعه ام تا حدی بالا می رود و کتابی را که دوست دارم می خوانم و از طرف دیگر روی زمانم هم مدیریت داشته ام.
شرطی سازی برای آرامش ذهن:پارسال به علت اتفاقاتی که در زندگی ام افتاد مدتی ذهنم بسیار آشفته شده بود و تمرکز نداشتم و مدام به چیزهای مختلف فکر می کردم و بعد از مدتی هم ذهنم خسته می شد مثلا این اتفاق در مسیر خانه تا اداره صبح ها اتفاق می افتاد تصمیم گرفتم آن مسافت را به گفتن ذکر صلوات و ذکر مخصوص آن روز که در بعضی روایات ما آمده اختصاص دهم در آن فاصله زمانی که ذهنم بسیار مشوش بود تاثیر بسیار خوبی در من داشت بعدها سپاسگزاری و دعای روزانه آن هم به زبان انگلیسی به آن اضافه شد و یک سال است که این کار را انجام می دهم یعنی بک جوری شرطی شده ام هر روز صبح که اداره می روم این کار را انجام دهم و تا آن را انجام ندهم نمی توانم کارم را شروع کنم و جالب این است که در این سپاسگزاری ها هم خیلی اوقات کشف های تازه ای برایم رخ می دهد مثلا این روزها توجه به (ordinary things)  می باشد. و میزان این شرطی سازی آنقدر است که روزهایی که خانه هستم یا جای دیگری به جز اداره می روم ممکن است این کار را فراموش کنم.
نکته ای که از این مطلب گرفتم این است که فکر می کنم از طریق شرطی سازی ها بتوانیم بسیاری از عادت های خوب را در خودمان پرورش دهیم. و در واقع یکی از راههای ایجاد عادت های خوب و مداومت و تکرار آنها شرطی سازی است.