Menu
نویسنده مطلب : رضا بهادری نژاد

مطلب مورد بحث:

مدل درآمد بر پایه‌ی نرخ ثابت (مستقل از مصرف)


ج۱- سایتهای اینترنتی فروش فیلم و موزیک و کتاب که با پرداخت هزینه ماهیانه هر مقدار که بخواهیم میتوانیم از آنها استفاده کنیم

باشگاههای ورزشی که در ازای هزینه ثابت میتوان از انها استفاده نمود

مترو و اتوبوسهای درون شهری

ایستگاههای کرایه دوچرخه

کارتهای طلایی ارائه خدمات به صاحبان خودرو

ج۲-به نظر این سوال نیاز به بررسی بیشتر و نظر تخصصی کسب و کار دارد