Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف و تدوین مدرن تفکر سیستمی


سلام بر خانواده خوشفکر من در متمم و آقا معلم دلسوز

مدیران از «کارهای درست خود» نمی‌آموزند. آنها با اشتباه کردن، یاد می‌گیرند.

این مطلب و این گفته آقای راسل برای من خیلی جالب است از این جهت که:

۱-آیا مدیرحتما  باید اشتباه کند تا یاد بگیرد؟

۲-چرا بعضی از مدیران علی رغم اینکه زیاد اشتباه می کنند ولی بعد از ۲۰یا ۳۰ سال هنوز یاد نگرفته اند؟

۳-اگر اشتباه کردن باعث یادگیری می شود چرا ما اینقدر از اعتراف به اشتباه گریزانیم؟