Menu
نویسنده مطلب :

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام به همه

یک مسئله دیگه هم هست

درسته که محرک ،عدم رضایت از وضعیت موجوده اما من جدیدا به قانون علت و معلول مدتی هست که شک کرده ام به خاطر همین مایوس شدم از انتخابهای درست

یه جورایی با اینکه هنوز به سبک خودم زندگی میکنم و از اصول ارزشی خودم تخطی نمیکنم اما انگار در پس هر تلاشی برای بهبود وضعیت موجود نا امیدانه میدانم تنها چیزی که هنوز بر اساس علت و معلول درست کار میکند حس خودم از رضایت یا نارضایتی است اگر نه هیچ تضمینی برای اینکه این انتخاب درست است وجود نداردو اصلا حصول نتیجه مورد علاقه من بارفتن در راه نتیجه ، تضمینی نیست

اعتماد به نفسم در مورد بعضی انتخابهای کاری به شدت کم شده

کمککککک :)