Menu
نویسنده مطلب : مهران گلستانیان

مطلب مورد بحث:

من یک روح خریده‌ام. آیا ضرر کرده‌ام؟


با سلام…

زندگی چقدر می تونه جذاب باشه…پر از دالان هایی که همیشه پیش رومون هستن و سرک کشیدن به اون ها هیچ وقت ” ضروری ” نخواهد بود!

چه بسا دوستمون می تونست با یک تبسم خاتمه دهنده ی نگاه اولیه باشه… سرک کشیدن توی دالان های نا آشنا جسارت می خواد!

راستی…تو زندگی چه مسیرهایی رفتنشون ضروری ست؟شاید در حد  یه سرک…۲۰ دلار میارزن؟