Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


شخص کاریزماتیک یعنی فردی که قادر است با کمترین استدلال و بهره گیری از توان روحی بالای خود که در تعامل با رفتار و گفتار اوست بر روی آدمها تاثیرات مهمی بر جای بگذارد.
 افراد کاریزماتیک معمولا از کلام نافذ، روان شناسی و ذهن خوانی، هوش عاطفی بالا و بی رحمی در انجام کار درست برخوردارند.

 شخص کاریزماتیک معمولا چه برای طرافدارانش و چه برای دشمنانش کاریزماتیک است.
 انگیزاننده میتواند افزایش توان تاثیر گذاری بر محیط و اطرافیان باشد.

هیچ دو کاریزمایی نمیتوانند در یک محیط با هم کنار بیایند. دوستان این افراد باید همواره نقاط ضعف آنها را پوشش بدهند و در خفا در پی رفع آن باشند.