- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مجتبی بابائی

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


با سلام

معمولا کم پیش میاد که روی خلق پایین باشم مگر اینکه کسی به واسطه دادن خبری ، گفتن حرفی باعث آن شود. وقتی این حالت دست میدهد بسته به شرایط کارهای مختلفی انجام می دهم که عبارتند از:

۱- معمولا با یه دوست خاص که بسیار پرانرژی هست صحبت می کنم که گاهی تا دو ساعت بدون وقفه ادامه می یابد.

۲- به مکان خلوتی رفته و کتابهای مختلفی را ورق میزنم و شاید از بعضی آنها چند سطری به صورت اتفاقی بخوانم.

۳- در میحط خلوتی نشسته و با خودم به چیزهای مختلفی فکر می کنم.

۴- گاهی به رویا پردازی مشغول می شوم ودر آن رویا شرایط عالی و بلندپروازانه ای برای خودم در نظر می گیرم و سعی می کنم با این کار به حالت عادی برگردم.