Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


به نظر من جان لیناکس منظورش این هستش که در زمینه آموزش و یادگیری باید ما اجازه بدیم که دانشجو یا دانش آموز اجازه خطا کردن داشته باشه. این باعث میشه که دانشجو از خطاهای یا اشتباهاتش درس بگیرد.اشتباهات در زندگی و خطاهای ما در زندگی به ما درس های میده که ما هیچ وقت ان ها را فراموش نخواهیم کرد