Menu
نویسنده مطلب : علی قربان‌پور

مطلب مورد بحث:

چه چیزی انگیزه سفر را ایجاد کرده است؟


سفر های زمینی بیشتر برای همین دوری موقت برای روزمرگی و تکرار کشنده است.  گاهی هم خب برای خود مقصد می ریم سفر. شاید هم برای دیدار کسانی که دوستشون داریم. انگیزه های کاری هم هستن.

چیزی که می خوام بگم اینه که همیشه برای فرار از مرگ آرام تکرار نیاز به سفر نیست. همین که کسی رو ببینی که همیشه سرشار از ایده است و تو رو خواسته و ناخواسته به اندیشیدن فرامی خونه و دری تازه فرا روت باز می کنه و شیفته اون میشی از سفر هم بهتره. حتما هم نمی خواد ببینیش، زنگ هم باشه یا خوندنش هم عالیه. تو میشی مصداق بارز خرمن رخوت و اون شعله می افکنه بهت و از چشمه کوچک به دریا هدایتت می کنه؛ به گونه ای که موندنت میشه جانی که بی او شکنجه است و بلا