Menu
نویسنده مطلب : خلیل زاد

مطلب مورد بحث:

تعهد نود و هشت درصدی مستهلک‌کننده است


 
ما عموما برای انجام کار ها به هر نحوی تعهد می کنیم ویا بهتر است بگوییم که خواهی نخواهی متعهد به انجام هستیم، حال این تعهد ۱۰۰درصد باشد یا ۱۰ردصد.
در تعهد ۱۰۰ درصدی هدف ما مشخص است و راه ما هم مشخص، ما تعهد کردیم تا به هدف نهایی ما نرسیدیم، دست از این کار برنمی‌داریم و تا آخرین توان تلاش خواهیم کرد. این کار باعث بوجود آمدن زحمات و رنجش های فراوانی در مسیر رسیدن به هدف و یا شاید بهتر باشد بگویم در کوتاه مدت سختی بیشتری را متحمل خواهیم شد، اما در دراز مدت و در رسیدن به هدف نهایی بسیار مفیدتر و حتمی تر هست. شاید با تعهد ۱۰۰ درصد در کوتاه مدت بی انگیزگی و خستگی از کار را زیاد تجربه کنیم ولی رسیدن به هدف نهای و رشد وارتقای ما در آینده حتمی است.
 
در تعهد ۹۸ درصدی و یا حتی ۹۹ درصدی که نزدیکتر به ۱۰۰ درصد است، شرایط فرق دارد. در این تعهد ما در حقیقت همان ۱ و یا ۲ درصد را برای فرار از پایداری در تعهد مان تعیین می کنیم تا بتوانیم در صورت بی انگیزگی و یا خستگی، راهی برای کنار گذاشتن تعهد مان داشته باشیم  و زیر حرف و تعهد مان بزنیم. در کوتاه مدت شاید فرصت خوبی باشد که باعث شود برای ما احساس آرامش و لذت بیشتری بدهد، اما در طولانی مدت باعث نرسیدن به هدف و  کاهش این درصدی از ۹۸ درصد به ۵۰ درصد و یا کمتر از آن شود و شاید اصلا دیگر به آن تعهد پای‌بند نباشیم.
 
آیا می‌توانید خودتان را به صورت قطعی در یکی از دو گروه ۹۸٪ یا ۱۰۰٪ قرار دهید؟
بصورت قطعی نمی شود گفت در کدام گروه قرار می‌گیرم ولی طوری که از فعالیت‌هایم معلوم است بیشتر به سمت گروه ۹۸ درصدی متمایل هستم.