Menu
نویسنده مطلب : P.B_محمد

مطلب مورد بحث:

امنیت به عنوان یک انگیزه


-/  از ترس اینکه پول دوره ای(هفته ای) من قطع(یا ناقص) نشه ، حتی روزهایی که نیاز نیست خارج از خانه کاری انجام بدم، به بهانه کار از خونه بیرون میرم تا خروج دوره ای من از خونه (مثل مدرسه-سر قرار کاری – …)حفظ بشه و همین طور دریافت پولم.

-/  از ترس اینکه فلان شخص که حس می کنم فرد مناسبی برای معاشرت نیست، با من صمیمی نشه ، سنگین تر ،جدی و خشک باهاش برخورد می کند (ولی نه توهین آمیز).

-/  از ترس اینکه صبح فرصت نداشته باشم تمام کارهای مدنظرم رو انجام بدم و آماده بشم ،شب قبل وسایل و کارهام رو آماده می کنم.