- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد تقی امینی

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


سلام  به همه دوستان

با توجه به کارت زرد دریافتی  صبح  که بدرستی و تذکر بموقع   محمد رضا عزیز بود  ناچار شدم برنامه (کوه )تپه پیمایی را کنسل کنم ، و بنویسم .

اما راست و حقیقتش محمد رضای عزیز  تغییر مدل ذهنی  کار سادهای نیست به قول دوستی  می گفت :

” ما سالها عادت  کرده بودیم  که ضرب را سمت چپ مان بگیریم و بزنیم و حالا می گویند که سمت راست بگیرید  در تمرینها  هم دقت می کنیم درست حرکت می کنیم اما به مجرد  که  تو حال خودمان می رویم  میبینیم که  همان سمت قدیم است . ”

البته ممنون از تذکر بجا و دقیق و حساب شده  جنابعالی ، که کمترین تاثیر آن نوشتن این مطب است . و این تمرین تایپ است راستی ( در یکی از مجموعه ها وادار کردم که تمامی مهندسان قدیم حتما  خودشان نامه های شان را تایپ کنند ، نمی دانید چقدر نامه ها کوتاه و مختصر شد )

اما با توجه به یاداشت های من در دفترچه  استعداد یابی :

توانایی تحلیل خوب  – درک سریع مطلب – ( و ضعف  آن هم  عدم تکرارو خسته شدن در تکرار  )

ارتباط  سریع با افراد – ارائه راه حل جدید – معمولا” در هر جمعی مدیربرنامه ها یا معاون کلانتر