زینب الف - به چه چیزی کسب و کار می‌گوییم؟ (تفاوت فرصت طلبی و ایجاد ارزش واقعی) usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

به چه چیزی کسب و کار می‌گوییم؟ (تفاوت فرصت طلبی و ایجاد ارزش واقعی)


به نظر من ارزش آفرینی باید با کمی فرصت طلبی همراه باشه و این دو رو در تضاد با همدیگه نمی بینم.

بدیهی ست که شرقی ها بیشتر از غربی ها به ارزش ها اعتقاد دارند و پایبندند ( در حالت کلی). اما این غربی ها هستند که ، به نظر من، بدون اینکه در خیلی موارد ارزش ها رو زیر پا بگذارند، با استفاده هوشمندانه از فرصت ها، از نظر اقتصادی رشد کردند و می کنند. و با پیشرفت غرب هست که کل دنیا هم گام های بزرگی در جهت توسعه بر میداره.