Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا مرجوی

مطلب مورد بحث:

تقویم دی ماه 94 (مجموعه والپیپر - تصاویر پس زمینه)


سلام متمم عزیزم
قطعا از آنجا که اینجا محلی برای آموزشه قرار دادن همچین آیتمهایی ولو در قالب زنگ تفریح می تواند با بار آموزشی همراه باشد. آذر ماه را با هول طی کردم و هر روزش که می رفت و به یلدا نزدیک می شدیم یادم می افتاد که فرصت محدود است فرصت تجربه آموزشی از کانال.
فرصتی که زود با تمام وقت گذاشتن ها و نگذاشتنها گذشت. شاید ممزوج کردن تصاویر زیبایی با تقویم دی ماه هم نشان دهد فرصت ها می گذرند مهم بهره بردن از آنهاست.
راستی سوالی در ذهنم را مشغول کرد منکه بیش از ۵۰۰ روز است عضو متمم هستم چقدر تغییر کردم؟
باید بگویم نه به اندازه ای که متمم برای شخص من وقت و انرژی گذاشت.
از این بابت متاسفم
ما در مورد کانال می دانستیم تا کی وجود دارد اما زندگی معلوم نیست شاید عمر من کفاف ندهد حتی بر دکمه ارسال دیدگاه کلیک کنم اما امیدوارم لحاظات پیش روی تک تک متممی ها در دی ماه آموزنده و همراه با تغییر باشه. تغییراتی مثبت که حداقل جبران محبت های بی دریغ محمدرضا و تک تک دوستان متمم باشد.
راستی یک ماهی بود تصویر زمینه موبایلم عکسی از محمدرضا بود و هرگاه بهش نگاه می کردم تمام آنچه یاد من داده بود تداعی می شد و باعث می شد خودم را جمع کنم و چقدر شیرین بود وقتی اطرافیانم که این تصویر را می دیدند از من می پرسیدند این شخص کیست و من با شور برایشان توضیح می دادم از استاد ندیده ام. می پرسیدند از کی با محمدرضا هستی و من می گفتم سه روز یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا.
الان تصویر زمینه را با تصویر اول عوض کردم که یادم باشد دی ماه هم همچون آذر خواهد گذشت…
ممنونم