Menu
نویسنده مطلب : سینا شهبازی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


اگر سؤال متمم صرفاً در حد فرضیه نبود و در دنیای واقعی چنین اتفاقی برای من می‌افتاد، قطعاً یکی از سخت‌ترین و تلخ‌ترین مواردی محسوب می‌شد که می‌بایست تصمیم‌گیری می‌کردم.

با این حال، برای پاسخ به این سؤال، هنوز نتوانستم پس از چند روز، تصمیم قطعی بگیرم. اگر به حرف دلم گوش می‌کردم، دوست داشتم از آن چند بچۀ سرکش صرف نظر کنم و به همان یک بچۀ حرف گوش کنی که قوانین را پذیرفته و سعی کرده است در دایرۀ قوانین زندگی کند، فرصت زندگی دوباره بدهم.

اما وقتی کمی بیشتر فکر کردم، متوجه شدم لزوماً همان یک بچۀ حرف گوش کن قرار نیست آوردۀ بهتر و بیشتری برای جامعه به همراه داشته باشد. چه بسا که شاید صرف نظر کردن از زندگی یک آدم قانون مند، بهتر از صرف نظر کردن از زندگی چند آدم قانون گریز باشد و چه بسا که همین چند نفر بیشتر و بهتر به درد جامعۀ اطراف‌شان بخورند.

خلاصه اینکه پس از چند روز نتوانستم و فکر می‌کنم به تنهایی هرگز نمی‌توانم راجع به چنین مسأله‌ای، تصمیمی بگیرم که دلم راضی باشد. شاید باید خیلی بیشتر فکر کنم.