معصومه خزاعی - ده صفت مثبت من - هفته سوم برنامه افزایش عزت نفس
Menu
نویسنده مطلب : معصومه خزاعی

مطلب مورد بحث:

ده صفت مثبت من - هفته سوم برنامه افزایش عزت نفس


۱- من شفاف، رک و صریح هستم.

۲- من دختر منظم و آرامی هستم.

۳- من خواهر مهربان و دلسوزی هستم.

۴- من همکار متعهد و مسئولیت پذیری در انجام کارها هستم.

۵- من آدم خوش حسابی هستم.

۶- من پر تلاش و علاقه مند به رشد فردی و یادگیری هستم.

۷- من خوش قول هستم.

۸- من مورد اعتماد هستم.

۹- من دختر با اخلاق و سر سنگینی هستم.

۱۰- من دوست با معرفتی هستم.