Menu
نویسنده مطلب : رستا رجائی

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


فکر میکنم قبلا به طور ناخوداگاه این حالت رو تجربه کردم. وقتی که یادگیری زبان با کتاب ها خسته کننده هستند با اینکه مثلا مطالعه متون رو بهش اضافه کردم ولی باز چندین بار در روز تماشای کلیپ هایی هرچند غیر اموزشی صرفا برای تجربه بیشتر شادی ولذت بخش بودن، به انتخاب هایم تنوع داده و در عین حال چندین عبارت کاربردی و ساختار هم ممکن هست یاد بگیرم حین تماشای همین کلیپ های بعضا ده دقیقه ای.