Menu
نویسنده مطلب : ایمان احمدپور

مطلب مورد بحث:

آلودگی به والد - آیا بالغ شما هم به والد آلوده است؟


– تو این کشور کار اصلا وجود نداره،بعد خدمتت تازه شروع بدبختیه

+ با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، پیداکردن شغل دولتی مشکل شده است، اما انسان همیشه باید امیدوار باشه و از تلاش دست نکشه.

—————————————————————————————–

-چهارسال دانشگاه رفتم، فقط عمرم را تلف کردم،اصلا درس های دانشگاه را که اغلبشون بدرد جامعه نمیخوره، برای چی ارائه میدن.

+ دانشگاه بستر بسیاری از تحولات و تولید علم می باشد،بسیاری از اختراعاتی که اکنون مشاهده میکنیم نشئت گرفته از دروس پایه ای دانشگاه میباشند.