Menu
نویسنده مطلب : رضا خانبابائی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


با سلام و عرض ادب؛

بنده نیز برخی از توصیه ها همانند مطالعه از طریق رایانه و یادداشت برداری را انجام می دهم و نتیجه ی خوبی هم گرفته ام، لکن مشکل بنده این است که در منزل به دلیل اینکه دو تا بچه ی کوچک شیطان دارم نمی توانم مطالعه کنم و تنها زمان مطالعه من در محل کارم هست که این موجب شده درهنگام مطالعه وقفه های زیادی رخ دهد و مجبور می شوم جواب کارمندانم را بدهم. این وقفه ها باعث می شود نتوانم در مطالعه تمرکز داشته باشم و حتی مسیر مطالعه ام هم مرتب تغییر می کند.