Menu
نویسنده مطلب : آزاده خوشبخت

مطلب مورد بحث:

مهارت نوشتن: تشکیل زنجیره‌ی کلمات (پرورش تسلط کلامی)


متمم،محل توسعه مهارت های من، مهد آگاهی و تلاش برای بهتر نگریستن به زندگی، دانشگاه تازه و پرتکاپوی این روزهای آزادگی، گمشده ای که برای رسیدن بهش به سمت هر سرابی دویدم، باغی پر از میوه های رنگارنگ آموزش که آدم نمیداند کدام را بچیند…….

مشتاقان یادگیری بشتابید محمدرضا شهر دانایی که به آن دلبسته است نه وابسته را برایتان در طبق اخلاص گذاشته …..

کتاب جز از کل- استیوتولتز-صفحه ۳۹۳

یکی از آن لحظات وحشتناکزیباترسناکنفرتانگیزحیرتآوردیوانهواربیسابقه نشاطآورشورانگیزآزاردهندههیجان انگیزهولناکوالااستثناییتهوعآوری را تجربه کردم.