Menu
نویسنده مطلب : سید میثم صباغ

مطلب مورد بحث:

پارادایم چیست ؟


استفاده از کامپیوتر در صنعت ساختمان

شاید بتوان گفت که استفاده از کامپیوتر در صنعت ساختمان در طول این سالها بیشتر ابزاری بوده و با افزایش دقت و سرعت به سیستم کمک کرده است.  این برنامه ها در چند خانواده قابل دسته بندی هستند:

برنامه های ترسیمی مثل اتوکد، شبیه سازی سه بعدی مثل ۳D Max، طراحی سازه مثل Safe، کنترل پروژه مثل MSP و برنامه های دیگری برای طراحی تأسیسات و …

به علت اینکه روند طراحی تا اجرای پروژه همچنان به سیاق گذشته و فرد محور بوده است  در واقع طراحی سریعتر و با خطای کمتر انجام شده و در اختیار تیم مستند ساز قرار گرفته که به کمک کامپیوتر سریعتر و دقیقتر از عهده کار بر می آید.

مسیر استفاده از کامپیوتر با ظهور اینترنت و فضاهای ابری و تلاشهایی برای ساخت نرم افزارهای تخصصی تر و یکپارچه تر به سمت تغییر پارادایم در حرکت است.

مفاهیمی چون طراحی یکپارچه (Integrated Design) و ارائه محصول یکپارچه (IPD: Integrated Product Delivery) و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM: Building Information Modelling) ظاهر شده اند. تجربه های جهانی نیز صرفه جویی اقتصادی و زمانی و افزایش کیفی را نشان می دهند. شاید بتوان کامپیوتر را در شرایط جدید بستر دانست.

در نهایت هدف تهیه مدل اطلاعاتی ساختمان (BIM) است که تمامی مؤلفه های ساختمان اعم از معماری، سازه تا مباحث مالی پروژه را در قالب فایلی یکپارچه و چند بعدی در اختیار همه قرار می دهد که از شروع طراحی تا دوران بهره برداری قابل استفاده است.

به عنوان مثال می توان از نرم افزارهایی مانند Autodesk Revit که شامل بخشهای معماری، سازه و تأسیسات است و یا ArchiCAD و نمونه های دیگری چون Tekla Structure و غیره نامبرد که ابزارهایی برای ایجاد این پارادایم جدید هستند.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟