Menu
نویسنده مطلب : بهزاد بستی

مطلب مورد بحث:

مدیریت زمان چیست و تکنیکهای آن کدام است؟


بعد از خواندن این مطلب متوجه شدم در سازمان ما و شخص خودم مشکلات دیگری نیز وجود دارد که نیاز به برسی و حل آنهاست و قبل از مدیریت زمان باید مشکلات را تشخیص داد و رفع کرد. این مورد برای شخص من راحت تر امکان پدیر است اما برای سازمانی که درش کار میکنم چطور باید انجام شود ؟چون من مدیر این سازمان نیستم اما دستم برای ایجاد نظم باز است (به عنوان مشاور مدیر مثلا)