Menu
نویسنده مطلب : محی الدین نریمانی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


استفاده از واژه کارآفرینی بین مردم، با این دید که کارآفرین کسی است که کارخانه ای راه می اندازد و چند نفر را مشغول به کار می کند.

درحالی که این تعریف عمومیت ندارد و در شرایطی خاص می تواند منجر به چنین نتیجه ای شود. در واقع کارآفرین، یک ارزش آفرین است که حاضر است برای رسیدن به هدف خود و خلق ارزش جدیدی که مد نظر اوست یک محدوده ای از ریسک را بپذیرد و درنهایت به درآمد برسد. ولی عموما کسی که صرفا یک کارخانه راه می اندازد به دنبال خلق یک ارزش جدید نیست. البته من در تعریف مفهوم این واژه سعی کردم از تعریف لغت انگلیسی آن استفاده کنم (Entrepreneur)

مردم سالاری دینی- این واژه هنوز برای خود من مبهم است. اگر دوستان تعریف مناسبی از اون دارند ما رو هم بی نصیب نگذارند.

برداشت های مشترک مردم از واژه هایی مثل روان شناسی، روان پزشکی و یا روانکاوی. در حالی که هر کدام از آن ها تعریف و معنای خود را دارند. و نتیجه این برداشت های غلط به طور سلسله وار برداشت های غلط دیگری است. مثل اینکه اگر کسی پیش یک روان شناس برود مردم به او با یک دید دیگر نگاه می کنند.