Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

شادن فرویده | خوشحال شدن از ناراحتی و شکست دیگران


به نظرم این نوع خوشحالی‌ها وقتی با تامین منافع جمع همراه باشند، علاوه بر اینکه توجیه لازم را هم در ذهن فرد به دنبال خواهد داشت، بلکه خوشحالی حاصل چندین برابر هم خواهد شد.

برای مثال یادم هست زمانی که بحث عضویت در شرکت‌های هرمی داغ بود و بسیاری از افراد به نوعی دستی در این کار داشتند، یکی از دوستانم تلاش بسیار زیادی برای عضویت من در معروفترین آنها انجام داد. این تلاش در حدی بود که در نهایت به تهدید منتهی شد و به من قول داد که او خوشبخت و پولدار خواهد شد و من به هیچ جایی نخواهم رسید.

این دوستان به افرادی که در مقابل درخواست عضویت آنها مقاومت می‌کردند و پاسخ منفی می‌دادند، به چشم افرادی با اطلاعات و آگاهی کم و یا از نظر فکری سطح پایین نگاه می‌کردند که گاهی منجر به توهین‌هایی هم می‌شد.

در نهایت بعد از مدتی بسیاری از این شرکت‌ها یا قلابی از آب درآمدند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و یا اینکه فعالیت آنها غیرقانونی اعلام شد و این نوع فعالیت‌ها توسط افراد جرم تلقی شد.

البته که من از این اتفاق بسیار خوشحال شدم. شاید توجیهم برای خودم و دلیلم برای خوشحالی از این موضوع، تامین منافع ملی و مردمی بود ولی از شکست دوستم هم خوشحال بودم و اینکه کار درستی کردم و در این شرکت‌ها عضو نشدم.

به نظرم این اتفاق می‌تواند مصداق شادن‌فرویده باشد.