Menu
نویسنده مطلب : روح اله دیداری اردکانی

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد آنالیز: این زوج جوان، چندسالیست که با هم اختلاف دارند. ریشه اختلاف آنها اینست که بچه دار نمی شوند.

رویکرد سنتز: این زوج جوان چندسال است که اختلاف دارند. آنها اقدام به بچه دار شدن می کنند اما هنوز نتیجه نگرفته اند. فرایند درمان آنها کمی زمان لازم دارند. در این حین، به علت دخالت های اطرافیان و فشارهای بی مورد آن ها، دچار تنش های روحی و روانی هستند که باعث اختلافاتی شده است. همچنین به دلیل هزینه های بالای درمان ناباروری، مرد مجبور است ساعات بیشتری را بیرون از منزل کار کند و اختصاص زمان کمتر به معاشرت با همسرش و همچنین خستگی مفرط در ساعات حضور در منزل، سبب تضعیف ارتباط آنها شده است.

————————————————————————-

رویکرد آنالیز: تیم فوتبال الف نتیجه نمی گیرد چون بازیکن سالاری در آن حاکم است.

رویکرد سنتز: تیم فوتبال الف نتیجه نمی گیرد چون اولا مدیریت حرفه ای بر باشگاه حاکم نیست. مالک باشگاه در امورات مدیرعامل و کادر فنی دخالت می کند. همچنین به علت دخالت های بیجای او و مدیرعامل در کار کادر فنی، بازیکنان حرف شنوی لازم را از تیم فنی ندارند چون می توانند با دور زدن تیم فنی، از طریق ارتباطات با مالک و مدیرعامل به خواسته های خود برسند.