Menu
نویسنده مطلب : محمد صادق هاشمی

مطلب مورد بحث:

کتاب آخرین سخنرانی


من این کتاب رو چند روز پیش تمام کردم و به ذهنم رسید که بحثی رو در مورد یکی از جملات رندی پاش مطرح کنم که چندتا مفهوم رو در ذهن من تداعی کرد.البته این فقط نظر شخصی من هست و ممکنِ برای شما دقیقا همین چیز ها تداعی نشود.اصل جمله اینه:

نمیتوانیم کارت هایی که در دست داریم،عوض کنیم،پس مهم این است که چگونه با آنها بازی کنیم

اگر زندگی را مثلِ یک بازی کارتی در نظر بگیریم کارت هایی که در دستمون میاد و نمی تونیم عوض کنیم برای من جبر و تداعی میکنه و چگونه با اون کارت ها بازی کردن برای من همون اختیاری که در جریانِ زندگی کردن داریم رو تداعی میکنه.

البته باید این هم در نظر داشته باشیم که نویسنده اهلِ آمریکاست و در آمریکا پوکر بازی رایج تری هست و در این بازی علاوه بر اینکه در این بازی باید یک دست خوب داشته باشیم،خوب بازی کردن هم مهم است.