Menu
نویسنده مطلب : فاطمه خوانساری

مطلب مورد بحث:

هنر استعفا و نامه استعفا - هنرهایی که هر فرد شاغلی باید بداند


با سلام و درود

در تایید موارد بالا باید گفت که این مطالب صد در صد درست و منطقی است ولی من فکر می کنم وقتی از کاری استعفا دادی و بیرون می آیید دیگه هرگز نباید تحت هیچ شرایطی دوباره به اون محیط برگشت. منظور من قطع ارتباط با کل محیط یا پاسخ ندادن به تلفن های همکار  و یا رییس سابق نیست بلکه برعکس باید روابط را کاملا خوب حفظ کرد و در کار جدید نیز هرگز وتحت هیچ شرایطی نباید از محیط قبلی کار بدگویی کرد.