Menu
نویسنده مطلب : علیرضا

مطلب مورد بحث:

هدف برندسازی چیست؟(مرور تعریف برندسازی Me-too)- درس 2


سلام

تصور می کنم آپارات تلاش کرد نمونه ی من هم همینطوری از یوتیوب به دست دهد و با استفاده از فضای داخلی و محدویت های ایجاد شده برای استفاده از یوتیوب، امکان فعالیت پیدا کند، اینکه آیا آپارات دارای هویت (در مفهوم برند) و تمایز (در خدمات) و برنامه (در استراتژی) بود که بتواند برندی شناخته شده دراین حوزه باشد یا نه پرسشی است که پاسخ آن زیاد سخت نیست و اگر محدویت وجود نداشت می توانستیم ببینیم چه مدت توان مقابله و حضور با استراتژی من هم همینطور را دارد…

پیشنهادمن به مدیر این مجموعه این بود که به طور مثال با ایجاد فضای آموزشی و دسته بندی موضوعی ویدیو ها یک برنامه کلان توسعه فرهنگی و آموزش رایگان را هدف قرار دهد و با مشارکت نهادهای آموزشی امکان برگزاری وبینار یا ایجاد زیرساخت آی تی اختصاصی برای نهادهای فرهنگی رویکردی متفاوت از یوتیوب را درپیش گیرد.

اگر روزی محدویت یوتیوب برداشته شود کسی نمی داند چه میزان از محبوبیت و کاربری آپارات باقی خواهد ماند.